Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie - Pałac Ostrogskich
Warszawa

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie - Pałac Ostrogskich - Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Muzeum Chopina i jego oddziały, wypełniając zadania Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, realizuje zróżnicowane cele wystawiennicze. Otwarcie w marcu 2010 ekspozycji stałej przyciągnęło szerokie grono różnorodnych odbiorców. Ekspozycja ta, pełniąc nadal rolę wiodącą w prezentacji sylwetki Chopina i jego twórczości, wymaga stale ożywiającego ją dialogowania i przewartościowywania. Tę rolę pełnią wystawy czasowe realizowane w przestrzeniach poza ekspozycją stałą, niekiedy mające formę interwencji w jej tkankę. Wystawy czasowe skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców – od osób zainteresowanych szeroko pojmowaną kulturą przeszłości i teraźniejszości po melomanów i publiczność skłaniającą się ku sztuce współczesnej. Zgodnie z misją, w myśl której tworzenie i przekazywanie wiedzy łączone z doświadczeniami artystycznymi jest jednym z priorytetowych działań Muzeum, łączenie sztuki i wiedzy jest celem działań wystawienniczych w latach 2012-16.

Dostępne terminy
-

Brak dostpęnych terminów w wybranym okresie