Wystawa stała i czasowa

Pawilon Czterech Kopuł
Wrocław

Wnętrza

Sztuka

Pawilon Czterech Kopuł - Wystawa stała i czasowa

Wystawa stała - Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku

Prezentacja najciekawszych obiektów w Pawilonie Czterech Kopuł jest próbą ukazania różnorodności i wielowątkowości polskiej sztuki nowoczesnej oraz współczesnej – poszczególne sekwencje ekspozycji ilustrują – z zachowaniem chronologii zjawisk – najważniejsze problemy artystyczne w sztuce polskiej XX i XXI wieku.

Wystawa czasowa - Biennale Sztuki Mediów WRO 2019

Biennale w 30-lecie istnienia największego w Polsce przeglądu międzynarodowej sztuki współczesnej związanej z rozwojem narzędzi komunikacji, zapoczątkowanego Festiwalem Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych w 1989, proponuje podejście krytyczne wobec procesów zachodzących w kulturze, komunikacji i społeczeństwie, umieszczając CZYNNIK LUDZKI w perspektywie potechnologicznej.

Dostępne terminy
-

niedziela 19 grudnia 2021 | 10:00
Wrocław 51-618, ul. Wystawowa 1
środa 22 grudnia 2021 | 09:00
Wrocław 51-618, ul. Wystawowa 1
środa 29 grudnia 2021 | 09:00
Wrocław 51-618, ul. Wystawowa 1
czwartek 30 grudnia 2021 | 10:00
Wrocław 51-618, ul. Wystawowa 1