Wystawy stałe i czasowe zwiedzanie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Wrocław

Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Wystawy stałe i czasowe zwiedzanie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno z największych i najważniejszych muzeów sztuki w Polsce. Powołane zostało do istnienia w 1947 roku jako Muzeum Państwowe, zaś uroczyście udostępniono je publiczności 11 lipca 1948 roku. Dwa lata później przemianowano je na Muzeum Śląskie. Pod taką nazwą instytucja funkcjonowała przez dwadzieścia lat do 1970 roku, kiedy to została podniesiona do rangi Muzeum Narodowego.

Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą obecnie ponad 200 000 obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki, począwszy od średniowiecznej śląskiej rzeźby kamiennej i drewnianej, malarstwa śląskiego, polskiego i europejskiego, poprzez rzeźbę nowożytną i modernistyczną, rysunek, grafikę i bardzo bogate zbiory rzemiosła artystycznego minionych epok od antyku przez średniowiecze do początków XX wieku, aż po zbiory książek i dokumentów. Trzon kolekcji tworzą artefakty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna część z nich pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich. Znajdują się tu także dzieła sztuki przekazane w 1946 roku z lwowskich galerii sztuki przez ówczesne władze ZSRR.

Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu w gmachu głównym prezentowana jest w ramach sześciu galerii stałych: „Śląska rzeźba kamienna XII–XVI wieku”, „Sztuka śląska XIV–XVI wieku”, „Sztuka śląska XVI–XIX wieku”, „Sztuka polska XVII–XIX wieku”, „Sztuka europejska XV–XX wieku” oraz „Cudo-Twórcy”. Dzięki regularnie prowadzonym zakupom dzieł malarstwa, grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego wciąż się ona powiększa, dzięki temu wrocławskie zbiory należą do najliczniejszych i najbardziej różnorodnych w kraju.

Dostępne terminy
-

środa 12 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
czwartek 13 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
piątek 14 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
niedziela 16 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
wtorek 18 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
środa 19 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
czwartek 20 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
piątek 21 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
niedziela 23 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
czwartek 27 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
piątek 28 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5
niedziela 30 grudnia 2018 | 10:00
Wrocław 50-153, Powstańców Warszawy 5