Fabryka Schindlera - wystawa stała - Indywidualni

Fabryka Oskara Schindlera - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kraków

Historia

Fabryka Oskara Schindlera - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Fabryka Schindlera - wystawa stała - Indywidualni

Wystawa "Kraków-czas okupacji 1939-1945" mieści się w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4.

Wystawa jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Wielka historia II wojny światowej krzyżuje się tu z życiem codziennym, życie prywatne – z tragedią, która dotknęła cały świat.

Postać Oskara Schindlera oraz historie ocalonych przez niego krakowskich Żydów są przedstawione na wystawie jako część skomplikowanej wojennej historii miasta. O bohaterskim czynie Oskara Schindlera, przypomina jego gabinet, szczęśliwie zachowany w budynku administracyjnym fabryki, w którym znajduje się symboliczna „arka ocalonych” stworzona z tysięcy garnków przypominających te produkowane przez jego pracowników w czasie wojny.

W 45 przestrzeniach wystawienniczych przeszłość Krakowa została wykreowana w taki sposób, by każdy ze zwiedzających mógł bezpośrednio dotknąć historii, poczuć emocje mieszkańców miasta okresu wojny. Rozbudowane multimedia (30 interaktywnych stanowisk z monitorami dotykowymi, 70 ścieżek dźwiękowych, 15 wideoprojektorów), tworzą nowoczesną i atrakcyjną dla widza formę przekazu muzealnego.

Dostępne terminy
-

piątek 24 maja 2019 | 14:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
sobota 25 maja 2019 | 13:00
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
sobota 25 maja 2019 | 15:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
czwartek 06 czerwca 2019 | 17:00
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 09 czerwca 2019 | 09:00
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 09 czerwca 2019 | 14:00
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
niedziela 09 czerwca 2019 | 17:00
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
wtorek 11 czerwca 2019 | 15:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
środa 12 czerwca 2019 | 09:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
środa 12 czerwca 2019 | 12:00
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
środa 12 czerwca 2019 | 12:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f
czwartek 13 czerwca 2019 | 15:40
Kraków 30-702, ul. Lipowa 4f