Apteka pod Orłem - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Apteka pod Orłem - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kraków

Historia

Apteka pod Orłem - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Apteka pod Orłem - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

Uwaga! Przed wizytą w Obiekcie konieczna jest wymiana Vouchera MultiMuzeum na bilet wstępu.

Aby wymienić Voucher na Bilet należy wybrać jeden z poniższych terminów, a następinie wprowadzić Kod Vouchera.

Przypominamy o konieczności wydrukowania biletów.

 
Wystawa stała w Aptece pod Orłem mieści się na terenie dawnego getta i upamiętnia Holokaust krakowskich Żydów, oraz postać Tadeusza Pankiewicza, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.Ekspozycja pomyślana jako swoiste muzeum - laboratorium pamięci, została otwarta w przypadającą w marcu 2013 roku . 70 rocznicę likwidacji przez Niemców krakowskiego getta.
 
Bazą scenariusza wystawy są wspomnienia Tadeusza Pankiewicza, właściciela apteki i świadka wydarzeń, opublikowane po raz pierwszy tuż po wojnie w książce Apteka w getcie krakowskim. Ekspozycja zajmuje wszystkie pomieszczenia dawnej apteki, a pierwotne funkcje użytkowe poszczególnych sal stanowią bazę do analizy wątków z historii getta, postaci Tadeusza Pankiewicza oraz pracujących z nim Ireny Droździkowskiej, Aurelii Danek-Czortowej i Heleny Krywaniuk.

W izbie ekspedycyjnej zwiedzający pozna historię miejsca i ludzi, w sali recepturowej odkryje różnorodne recepty na przeżycie w rzeczywistości getta, w pokoju dyżurnym spotka Tadeusza Pankiewicza, świadka i kronikarza Zagłady, w materialni poczuje atmosferę Apteki jako miejsca spotkań i schronienia dla mieszkańców getta. Wreszcie w laboratorium zmierzy się z powojenną historią pamięci i niepamięci o krakowskich Żydach.

Personel apteki był w latach 1941–1943 świadkiem dokonywanego przez okupanta aktu niszczenia wielowiekowej historii krakowskich Żydów. Zasługą Pankiewicza i jego współpracownic jest to, że nie pozostawali obojętni na ludzkie cierpienie, udzielali pomocy potrzebującym, a po wojnie świadczyli o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w krakowskim getcie.

Wystawa Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim składa się z sześciu części prezentowanych w dawnych pomieszczeniach aptecznych. Niestety, po likwidacji apteki w latach 60. XX w. zniszczeniu uległo także jej wyposażenie. Meble, sprzęty i naczynia apteczne, które znajdują się obecnie w muzeum, zostały zrekonstruowane na podstawie zachowanej dokumentacji i relacji świadków. Obok rekonstrukcji prezentowane są oryginalne przedmioty z epoki oraz kilka odnalezionych obiektów, pochodzących z dawnej apteki Pankiewiczów. Uzupełnienie aranżacji stanowią filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia i dokumenty związane z historią apteki oraz historią getta i Zagłady Żydów krakowskich.

Podstawowym kluczem do poznania wystawy jest sama apteka, odtworzony układ jej wnętrza. Miejsce, meble i sprzęty apteczne stanowią nośniki informacji, za pomocą których zwiedzający dociera do kryjącej się w nich historii. Tak jak najważniejsza działalność apteki w czasie wojny odbywała się w ukryciu, tak teraz zwiedzający musi wykonać pracę polegającą na odszukaniu właściwych treści. W szufladach mebli aptecznych została ukryta część informacyjna wystawy: eksponaty, zdjęcia i dokumenty. Odnalezienie ich, zestawienie z własną wiedzą i pamięcią o tym czasie jest zadaniem widza.

Apteka pod Orłem stanowi także bardzo ważny element muzealnej Trasy Pamięci 1939–1956, którą rocznie zwiedza kilkaset tysięcy osób z całego świata. Projekt realizowany w Aptece zamyka proces tworzenia i rewitalizacji ekspozycji muzealnych w oddziałach znajdujących się na Trasie Pamięci, a równocześnie otwiera pole do działań edukacyjnych, naukowo-badawczych i wystawienniczych związanych z historią Krakowa czasu okupacji niemieckiej i okresu powojennego.

Godziny otwarcia wystawy:
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek - niedziela 9.00-17.00
 
Wystawa jest nieczynna w każdy drugi wtorek miesiąca.
Uwaga! Po wymianie Vouchera MultiMuzeum, bilet należy wydrukować i okazać przy wejściu na wystawę.

Dostępne terminy
-

środa 12 grudnia 2018 | 09:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 09:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 10:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 10:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 11:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 11:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 12:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 12:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 13:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 13:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 14:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
środa 12 grudnia 2018 | 14:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18