Apteka pod Orłem - wystawa stała - Indywidualni

Apteka pod Orłem - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kraków

Historia

Apteka pod Orłem - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Apteka pod Orłem - wystawa stała - Indywidualni

Bazą scenariusza wystawy są wspomnienia Tadeusza Pankiewicza, właściciela apteki i świadka wydarzeń, opublikowane po raz pierwszy tuż po wojnie w książce Apteka w getcie krakowskim. Ekspozycja zajmuje wszystkie pomieszczenia dawnej apteki, a pierwotne funkcje użytkowe poszczególnych sal stanowią bazę do analizy wątków z historii getta, postaci Tadeusza Pankiewicza oraz pracujących z nim Ireny Droździkowskiej, Aurelii Danek-Czortowej i Heleny Krywaniuk.
W izbie ekspedycyjnej zwiedzający pozna historię miejsca i ludzi, w sali recepturowej odkryje różnorodne recepty na przeżycie w rzeczywistości getta, w pokoju dyżurnym spotka Tadeusza Pankiewicza, świadka i kronikarza Zagłady, w materialni poczuje atmosferę Apteki jako miejsca spotkań i schronienia dla mieszkańców getta. Wreszcie w laboratorium zmierzy się z powojenną historią pamięci i niepamięci o krakowskich Żydach.
 
Wystawa Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim składa się z sześciu części prezentowanych w dawnych pomieszczeniach aptecznych. Niestety, po likwidacji apteki w latach 60. XX w. zniszczeniu uległo także jej wyposażenie. Meble, sprzęty i naczynia apteczne, które znajdują się obecnie w muzeum, zostały zrekonstruowane na podstawie zachowanej dokumentacji i relacji świadków. Autorzy ekspozycji starali się jak najwierniej oddać charakter wystroju apteki Pod Orłem, a obok rekonstrukcji prezentowane są oryginalne przedmioty z epoki oraz kilka odnalezionych obiektów, pochodzących z dawnej apteki Pankiewiczów. Uzupełnienie aranżacji stanowią filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia i dokumenty związane z historią apteki oraz historią getta i Zagłady Żydów krakowskich. Autorzy oparli się na wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza Apteka w getcie krakowskim, relacjach z czasów Zagłady zgromadzonych w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie oraz innych wspomnieniach, pamiętnikach i świadectwach tego czasu, jak również notacjach audio i wideo.

Dostępne terminy
-

sobota 20 sierpnia 2022 | 10:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 10:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 11:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 11:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 12:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 12:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 13:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 13:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 14:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 14:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 15:15
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18
sobota 20 sierpnia 2022 | 15:45
Kraków 30-547, pl. Bohaterów Getta 18