Kamienica Hipolitów - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

plac Mariacki 3
Kraków 31-042

hipolitow@mhk.pl

http://www.mhk.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow

(12) 422 42 19

 

Uwaga! Wymiana Vouchera na bilet możliwa jest wyłącznie poprzez stronę https://www.multimuzeum.com/Wystawa/1661

lub w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK (Rynek Główny 1, Kraków; od godz. 10:00 do 19:00).

W kasie obiektu nie ma możliwości wymiany Vouchera na bilet wstępu.

Przypominamy o konieczności wydrukowania biletów.Kamienica Hipolitów nazwę zawdzięcza kupieckiej rodzinie Hipolitów, którzy byli jej właścicielami w XVII w.
W drugiej połowie tegoż stulecia przeszła na własność Zaleskich, także kupców, a później jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli i lokatorów. Budynek ma starą, XIV–wieczną metrykę.
Była wielokrotnie przebudowywana, czego ślady zachowały się do dzisiaj. Z XIV w. pochodzą piwnice i kamienne portale, z późniejszych czasów – renesansowa kolumna międzyokienna i polichromia, barokowe stiuki Baltazara Fontany i fryz podstropowy, a także drewniane ganki podwórka. Rokoko zostawiło ślad w postaci polichromii, podobnie wiek XIX. Dzisiaj wszystko to, po wieloletniej, gruntownej konserwacji, można podziwiać na wystawie wnętrz.
Oddział został otwarty w 2003 r. Urządzono w nim stałą ekspozycję pt. Mieszczański dom. Pokazuje ona, jak niegdyś mieszkali krakowianie, jak urządzali swoje mieszkania, w jakich warunkach żyli. Można zobaczyć wnętrza od XVII do XIX w. W zamierzeniu jest poszerzenie ekspozycji o wnętrza z XX w.

 

WYSTAWY


Info

Brak wystaw