Galerie stałe i wystawy czasowe

Muzeum Narodowe w Warszawie
Warszawa

Muzeum Narodowe w Warszawie - Galerie stałe i wystawy czasowe

Galerie stałe

Nowa aranżacja galerii stałych ma na celu powiązanie wielu dotychczasowych narracji w jedną uniwersalną panoramę sztuki i kultury — od archeologicznego studium starożytności i klasycznego antyku przez średniowiecze po czasy nowe i najnowsze. Celem nowego układu galerii jest ukazanie wspólnego dziedzictwa cywilizacji europejskiej, przy jednoczesnym zachowaniu różnic epok i regionów. Intencją przewodnią było stworzenie spójnej opowieści o sztuce polskiej, europejskiej i światowej. Przestrzenie ekspozycyjne zostały dostosowane do współczesnych standardów, między innymi galerie zmieniły kolorystykę, wyposażono je w profesjonalne oświetlenie, powstał system wewnętrznej komunikacji wizualnej. 

Wystawy czasowe

Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei 11 października 2019 – 12 stycznia 2020

BRUEGEL w towarzystwie / Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie 4 października – 3 listopada 2019

REMBRANDT osobiście / Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie 4 października – 3 listopada 2019

Widoczne Niewidoczne. Pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14 czerwca – 1 grudnia 2019 roku

Bilety na ekspozycję czasową uprawniają również do wstępu na ekspozycje stałe.

Dostępne terminy
-

Brak dostpęnych terminów w wybranym okresie