Dzieje Nowej Huty - bilety

Dzieje Nowej Huty - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kraków

Historia

Dzieje Nowej Huty - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Dzieje Nowej Huty - bilety

Wystawa Osiedleni. Teatralne ma w założeniu charakter partycypacyjny. Prezentuje nie tylko zebrane materiały o charakterze historyczno –archiwalnym, ale przede wszystkim osobiste informacje o osiedlu przekazane zwiedzającym przez jego mieszkańców i osoby związane z tym miejscem przez swoją pracą. Eksponowane pamiątki i zdjęcia pokazują życie osiedla, dokumenty obrazują pierwsze lata jego istnienia: jak ono powstawało, zmieniało się i jak…zmienia się nadal. 

Wystawa Osiedleni. Teatralne to fascynujące dziedzictwo historyczne Nowej Huty i zarazem sentymentalna opowieść o wzajemnych relacjach sąsiedzkich, poczucia przynależności do społeczności osiedlowej, jak i samego miejsca – Osiedla Teatralnego. 

Wystawa będzie eksponowana do 24 lutego 2019.

Dostępne terminy
-

czwartek 21 lutego 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
piątek 22 lutego 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
sobota 23 lutego 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
niedziela 24 lutego 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
wtorek 26 lutego 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
czwartek 28 lutego 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
piątek 01 marca 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
sobota 02 marca 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
niedziela 03 marca 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
wtorek 05 marca 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
czwartek 07 marca 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16
piątek 08 marca 2019 | 09:00
Kraków 31-958, os.Słoneczne 16