Zwiedzanie indywidualne

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Kraków

Technika

Nauka i technika

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - Zwiedzanie indywidualne

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zajmuje znaczące miejsce w krajobrazie kulturowym Małopolski, miejsce to ma wymiar symboliczny. Dawne Rakowickie Błonia to jedno z najstarszych europejskich lotnisk, powstałe w 1912 r., wielokrotnie rozbudowywane, funkcjonujące do 1963 r. Obecnie w historycznym krajobrazie tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego zwiedzający Muzeum spotykają się ze współczesną techniką lotniczą, z historią awiacji i poznają zgromadzone tu statki powietrzne. Obserwują dynamikę zmian w przestrzeni Muzeum i powstawanie nowej oferty kulturalnej.

Głównymi założeniami ekspozycji w Gmachu Głównym są: nowoczesność formy, różnorodność tematyki, przyjazność dla zwiedzających, dostępność dla niepełnosprawnych. Spełnia on funkcje: muzealną, edukacyjną, naukową i biurową. W Gmachu znajduje się sala ekspozycyjna – 1.022 m2, sala edukacyjna – 588 m2, sala wielofunkcyjna, kino edukacyjne z 49 miejscami i stanowiska internetowe. Można tu skorzystać z biblioteki naukowej z czytelnią.
 
W zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie znajdują się samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, silniki lotnicze oraz inne eksponaty.
 
                                                                                INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH
Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających w dniu 05.05.2020 (wtorek), przy czym otwarta będzie tylko i wyłącznie ekspozycja plenerowa. Nie będzie możliwości wejścia do żadnego hangaru a także wejścia do sali edukacyjnej i skorzystania z urządzeń multimedialnych. Nie przyjmujemy grup większych niż 10 osobowe, nie prowadzimy też oprowadzania przez przewodnika. Na terenie muzeum i ekspozycji zewnętrznej może na raz przebywać max 150 osób. Jeśli ten limit zostanie osiągnięty to kolejne osoby nie zostaną wpuszczone na ekspozycje dopóki ktoś z osób przebywających w muzeum nie wyjdzie. Nie będzie możliwości zwiedzania śmigłowca papieskiego Mi-8. Przed wejściem do muzeum należy zdezynfekować ręce. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów. Na terenie całego muzeum zwiedzający muszą nosić maski i zachować wymagane odstępy - osoby nie stosujące się do tych wymagań zostaną z muzeum wyproszone przez stosowne służby.

Wszystkie te zasady są związane z koniecznością zachowania odpowiednich warunków higieny chroniących przed zarażeniem się wirusem Covid-19 i mogą ulec zmianie zgodnie z zaleceniami stosownych organów (Sanepid).

 

Dostępne terminy
-

piątek 26 lutego 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
sobota 27 lutego 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
niedziela 28 lutego 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
środa 03 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
czwartek 04 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
piątek 05 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
sobota 06 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
niedziela 07 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
środa 10 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
czwartek 11 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
piątek 12 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
środa 17 marca 2021 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39