Zwiedzanie indywidualne

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Kraków

Technika

Nauka i technika

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - Zwiedzanie indywidualne

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zajmuje znaczące miejsce w krajobrazie kulturowym Małopolski, miejsce to ma wymiar symboliczny. Dawne Rakowickie Błonia to jedno z najstarszych europejskich lotnisk, powstałe w 1912 r., wielokrotnie rozbudowywane, funkcjonujące do 1963 r. Obecnie w historycznym krajobrazie tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego zwiedzający Muzeum spotykają się ze współczesną techniką lotniczą, z historią awiacji i poznają zgromadzone tu statki powietrzne. Obserwują dynamikę zmian w przestrzeni Muzeum i powstawanie nowej oferty kulturalnej.

Głównymi założeniami ekspozycji w Gmachu Głównym są: nowoczesność formy, różnorodność tematyki, przyjazność dla zwiedzających, dostępność dla niepełnosprawnych. Spełnia on funkcje: muzealną, edukacyjną, naukową i biurową. W Gmachu znajduje się sala ekspozycyjna – 1.022 m2, sala edukacyjna – 588 m2, sala wielofunkcyjna, kino edukacyjne z 49 miejscami i stanowiska internetowe. Można tu skorzystać z biblioteki naukowej z czytelnią.
 
W zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie znajdują się samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, silniki lotnicze oraz inne eksponaty.
 

Dostępne terminy
-

środa 26 lutego 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
czwartek 27 lutego 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
piątek 28 lutego 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
sobota 29 lutego 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
niedziela 01 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
środa 04 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
czwartek 05 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
piątek 06 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
sobota 07 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
niedziela 08 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
środa 11 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39
czwartek 12 marca 2020 | 08:59
Kraków 31-864, al. Jana Pawła II 39