Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie - Pałac Ostrogskich

Okólnik 1
Warszawa 00-368

biuro.muzeum@nifc.pl

http://chopin.museum/pl/museum/ostrogski_palace/id/215

Zamek Ostrogskich, a właściwie Pałac Gnińskich (Ordynacki)

Książę Janusz Ostrogski rozpoczął wznoszenie zamku. W 1681 nabył go podkanclerzy koronny Jan Gniński. Projekt dużego założenia pałacowego powierzył Tylmanowi van Gameren. Spadkobierca kasztelana, wojewoda Jan Gniński dokończył wznoszenie rezydencji.

Obecny pałac jest lewą oficyną niezrealizowanego, dużego założenia. Przebudowywany był w XVIII i  XIX w.  Po zniszczeniach wojennych został odbudowany w latach 1949-53 przez Mieczysława Kuzmę, który powrócił do projektu Tylmana van Gameren modyfikując jednak wygląd wnętrz.

Pałac miał kilku właścicieli i pełnił różne funkcje. Od 1859 mieścił się w nim Instytut Muzyczny, w okresie międzywojennym konserwatorium i szkoła teatralna, a po wojnie pałac przyznano Instytutowi Fryderyka Chopina. Niedługo później stał się siedzibą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Muzeum Fryderyka Chopina.

WYSTAWY


Info

Brak wystaw